Dôvera majiteľov

Znamená dôveru majiteľov mužstva v schopnosti manažéra. Majitelia mužstva nedovolia uskutočniť transakcie, ktoré by ohrozili finančnú stabilitu mužstva.