Hráči na predaj

Hráči majú podpísanú zmluvu, mužstvo ich chce predať. Kupujúce mužstvá ponúkajú sumu, ktorú dostane po uskutočnení predaja predávajúce mužstvo. Hráč bude mať v novom mužstve rovnakú zmluvu ako v pôvodnom mužstve (plat + dĺžka kontraktu).

Predať hráča je možné v jeho detailnom okne. Zadáva sa minimálna predajná cena a počet dní pobytu hráča na trhu. Minimálna cena, za ktorú je možné predať hráča je 10.000, minimálny pobyt na trhu je 1 deň (24h) a maximálny 3 dni (72h). Uzávierka pobytu hráča na trhu sa počíta podľa nastaveného počtu dní, je to počet dní krát 24 hodín od aktuálneho HM času.

V prípade, že je hráč často na trhu a nepredá sa, príde na rad dočasné zmrazenie predaja hráča, podľa počtu predchádzajúcich pokusov o predaj. Hráča je možné dať na trh okamžite, v prípade že cena je rovná alebo nižšia ako hodnota % z maximálnej vyvolávačky, viď Tabuľka . Vyvolávacia cena 10 000 000 alebo menej nespôsobuje zmrazenie.

Počítadlo koľkokrát bol hráč mužstvom umiestnený na trh sa bude nulovať vždy na konci sezóny.


Automatická ponuka :
Manažéri so Sponzorským balíkom majú možnosť upravovať čas uzávierky svojich predávaných hráčov. Okrem toho majú možnosť v prípade záujmu o kúpu hráča, ktorého uzávierka sa bude končiť v čase, keď manažér nebude prítomný v hre, môže pri odosielaní ponuky zapnúť možnosť 'Automatická ponuka' - táto funkcia bude automaticky posielať ponuky na hráča až do výšky zvolenej maximálnej sumy. Automatickú ponuku je možné kedykoľvek vymazať.
V menu Hráči - Trh sa zobrazuje zoznam automatických ponúk. Šedou farbou sa zobrazujú tie, ktoré sú už neaktívne, spolu s linkom na dôvod, prečo boli deaktivované. Dnes bola opravená aj snáď posledná chyba, pri ktorej sa neaktivovala automatická ponuka na hráča, na ktorého zatiaľ nebola žiadna aktuálna ponuka a jeho vyvolávacia cena bola vyššia ako základ 10 000.

POZOR !!!
  • Automatická ponuka sa neaktivuje, ak je v mužstve maximálny počet hráčov (64) vrátane aktuálnych ponúk na nechránenom trhu alebo klesla hotovosť mužstva pod -15 M.
  • Manažér môže mať v jednom momente zadaných max 10 automatických ponúk !!!
  • Nieje možné poslať ponuku na hráča, ktorý odišiel z mužstva skôr ako pred 3 mesiacmi (90 dní) !!!


Doložka o neobchodovaní – znamená, že hráčov starších ako 26+ rokov so zmluvou menšou ako 70 dní po prechode do nového mužstva nebude možné predať nasledujúcich 70 dní (po skončení zmluvy pôjdu na nechránený trh).