Nájazdy

Na penaltový rozstrel (nájazdy) pri nerozhodnom výsledku je potrebné nastaviť aspoň 3 unikátnych hráčov, inak budú hráči systémom vybratí automaticky. Hráči budú v nájazdoch rotovach podľa toho ako boli zoradení.

Na zápas musia byť k dispozícii najmenej 3 kompletné formácie a 1 brankár, v opačnom prípade systém vygeneruje automatickú náhodnú zostavu.


Ako prebehne rozstrel ? Najskôr každé mužstvo uskutoční 3 nájazdy, keď sa po tejto sérii nájazdov nerozhodne, nasleduje pre každé mužstvo po jednom nájazde až kým sa nerozhodne.

A ako správne nastaviť hráčov na nájazdy ?
Každému hráčovi je možné nastaviť či vystrelí, alebo skúsi blafák.
    Strela - je účinnejšia proti brankárom so slabým miestom lapačka, alebo vyrážačka Zapojené atribúty strelca - útok, streľba, skúsenosť, energia
    Blafák - je účinnejší proti brankárom so slabým miestom betóny, alebo bez slabého miesta Zapojené atribúty strelca - útok, nahrávka, skúsenosť, energia

Zapojené atribúty brankára - brána, rýchlosť, skúsenosť, energia

Mierenie nájazdu sa použije iba pre typ nájazdu strela, najlepšie je mieriť na slabé miesto brankára, ak je známe.