Nálada v mužstve

Nálada mužstva je jeden z faktorov, ktorý určuje motiváciu hráčov na zápase (motivíciu je možné vidieť v oddelení prieskumu). Nálada sa mení sa v týchto prípadoch :

Nálada má tendenciu sa časom ustáliť na "normálnej" hodnote (normálna = Chladná). Náladu mužstva si viete pozrieť na karte mužstva.

Označenie nálad mužstva :
Vražedná
Zúrivá
Nepriateľská
Nervózna
Chladná
Neutrálna
Spokojná
Nadšená
Radostná
Bláznivá