Nechránení hráči

Hráči vo veku 27 rokov a viac, ktorým ostáva do ukončenia zmluvy 9 dní, sa automaticky dostanú na trh nechránených hráčov – manažérovi príde upozornenie v novinkách mužstva - v čase od 6:00 do 23:59 HA času. Počas prvých dní na trhu posielajú hráčovi ponuky cudzie mužstvá, podobne ako je to u predávaných hráčov. Hráčove domáce mužstvo má potom možnosť dorovnať najvyššiu ponuku z ostatných mužstiev počas nasledujúcich dní až do konca jeho aktuálnej zmluvy. Hráči podpisujú zmluvu na 210 dní. Materské mužstvo môže hráčovi ponúknuť zmluvu na 1, 2, alebo 3 sezóny (podľa lojality).

Hlavné odlišnosti nechráneného hráča :

Príklad :
Hráč má na konci sezóny 26 rokov a zmluvu na 5 dní. Po veľkom prepočte zostarne o rok, čiže bude mať 27 rokov a keďže má zmluvu na 5 dní, tak sa automaticky dostane na nechránený trh so zmluvou na 9 dní.
Automatické podpísanie zmluvy s (vlastným) nechráneným hráčom :


Automatická ponuka :
Čo sa týka automatickej ponuky, keď je hráč na nechránenom trhu, tak v tomto prípade vlastnému hráčovi s lojalitou -3 je možné takúto automatickú ponuku poslať, ale iba v prípade, že manažér má aktivovaný Sponzorský balík .


POZOR !!!
 • Automatická ponuka sa neaktivuje, ak je v mužstve maximálny počet hráčov (64) vrátane aktuálnych ponúk na nechránenom trhu alebo klesla hotovosť mužstva pod -15 M.
 • Manažér môže mať v jednom momente zadaných max 10 automatických ponúk !!!
 • Nieje možné poslať ponuku na hráča, ktorý odišiel z mužstva skôr ako pred 3 mesiacmi (90 dní) !!!Hráčovi s lojalitou -3 je možné najvyššiu ponuku ešte nakoniec preponúknuť jeho majiteľom za 3-násobok aktuálnej ponuky. Takto vzniknutá zmluva bude na 70 dní.

Príklad výpočtu :
Ponuka * 0,4 * 0,75 * 0,9 * 3 = suma, ktorú bude požadovať hráč aby ostal v tvojom mužstve
  0,4  = zmluva na 70 dní
  0,75 = spokojnosť 100%
  0,9  = zľava za skoré odoslanie ponuky
  3    = príplatok za lojalitu -3Zľava pri rýchlom podpise nechráneného hráča :
Majiteľ nechráneného hráča bude mať zľavu pri posielaní finálnej ponuky. Počas prvého dňa to bude 10%, druhého 7% a tretieho 4%. Dôvodom je motivovať majiteľov posielať finálne ponuky čo najskôr.

Zľava spokojného/nespokojného nechráneného hráča pri podpise novej zmluvy:
Oddaný (100% spokojnosť) hráč bude požadovať 75% najvyššej ponuky, ktorú dostane od iných muźstiev, aby zostal v tvojom mužstve. Rebelantský (-100% spokojnosť) hráč bude požadovať 130% najvyššej ponuky, ktorú dostane od iných mužstiev, aby zostal v tvojom mužstve.


Nové mužstvá môžu posielať ponuky nechráneným hráčom z iných mužstiev iba do výšky 10-100% z aktuálnej hotovosti, toto percento sa zvyšuje podľa dôvery majiteľov mužstva.