Novinky v mužstve / Informácie o mužstve

Novinky v mužstve

Obrazovka novinky v mužstve sa zobrazuje pri prihlásení do hry a obsahuje informácie o najnovších udalostiach v mužstve, preto treba túto obrazovku sledovať pravidelne.Informácie o mužstve

V menu Mužstvo - Info nájdete nasledujúce informácie o mužstve :