Počet hráčov v mužstve

Počet hráčov v mužstveAk je v mužstve menej ako 20 hráčov , manažér mužstva bude prepustený (pozri Pravidlá hry) a repre hráči tohto mužstva pôjdu na NT. To isté platí, ak sa manažér do mužstva neprihlási 42 dní.

Ak je v mužstve viac ako 64 hráčov , do mužstva sa nedajú povýšiť juniori a nie je možné kupovať a zamestnávať nových hráčov.

Z mužstva je možné vyhodiť max 3 hráčov (s kvalitou 80+) za deň.

V prípade hráčov s nižšou kvalitou (80-) je toto množstvo neobmedzené až kým sa nedosiahne min. počet hráčov v mužstve (20) alebo nebude platiť predchádzajúca podmienka 3 hráčov (kv 80+). Takíto hráči budú nenávratne vymazaní z hry.