Pridelenie / zánik mužstva

Pridelenie mužstva


Prideľovanie mužstva prebieha automaticky počas večerného prepočtu. Po pridelení mužstva príde manažérovi automaticky vygenerované e-mailové upozornenie. Každé pridelené mužstvo má vygenerovaných úplne nových hráčov, financie, štadión a zázemie nastavené na počiatočné hodnoty.

Po pridelení mužstva je nevyhnutné v priebehu 6 dní aktivovať mužstvo a to prihlásením sa do hry. Následne je k dispozícii nastavenie názvu mužstva a neskôr v nastaveniach aj názov štadióna. Novoregistrovaní manažéri budú dostávať pevne daných 28 hráčov bez možnosti výberu ale lepšie konkurencieschopných vo svojej lige.Zánik mužstva


Manažér bude z mužstva vyhodený v týchto prípadoch :
Ďalšie informácie :