Presilovkové a oslabovkové formácie (PP / PK formácie)

Pri vytváraní PP / PK formácií sa postupuje tak isto ako pri skladaní formácií základnej zostavy. Po stlačení “Vytvoriť“ a zadaní názvu špeciálnej formácie “Pokračovať“ sú v zozname všetkých hráčov označení hráči zo základnej zostavy skratkou svojej pozície v základnej zostave (malými písmenami pred menom). Toto označenie uľahčuje vybrať do PP / PK formácií hráčov zo základnej zostavy. PP / PK formáciám si môžete tiež priradiť prioritu ako u klasických formácií a pre každú zostavu L1-L4 si môžete vytvoriť zvlášť PP / PK formácie.

Na zápas nastúpia maximálne 2 presilovkové PP a 2 oslabovkové PK formácie aj keď ich manažér vytvoril viac (max. 10). V prípade nenastavenia PP / PK formácií sa tieto automaticky vygenerujú zo štandardných formácií.

Každý hráč v PP / PK formácii musí byť zároveň v základnej zostave, inak formácia nebude na zápase použitá - to sa týka aj zranených hráčov a ich náhradníkov. Zranený hráč nahradený náhradníkom v štandardnej formácii bude nahradený tým istým náhradníkom aj v PP / PK formácii.

PP / PK formácie sa na ľade striedajú po 30 sekundách.


Vysvetlivky :
PP formácia - power play - presilovková formácia
PK formácia - penalty killing - oslabovková formácia