Štadión

Mužstvo začína s malým štadiónom, ktorý sa v nižších ligách v prvých zápasoch väčšinou ani nenaplní. Ak už ale štadión praská vo švíkoch a pravidelne sa zapĺňa, je rozšírenie štadióna strategickou investíciou.

Cena jedného miesta pri rozširovaní štadióna je vyššia úmerne aktuálnej kapacite štadióna, preto je finančne najvýhodnejšie objednávať naraz čo najvyššie rozšírenia. Samozrejme, treba brať do úvahy aj denné náklady na prevádzku štadióna a to, či bude možné nové miesta naplniť divákmi.
Minimálne rozšírenie štadióna je 100 miest.
Názov štadióna je možné zmeniť raz za sezónu v menu Manažér - Nastavenia.

Všetky nasledujúce časti zázemia majú pozitívny vplyv na rôzne časti hry. Vybudovanie kvalitného zázemia je preto jedna z najdôležitejších podmienok každého úspešného mužstva. Zlepšovanie zázemia prebieha vždy v krokoch po 1%, pričom na vyšších úrovniach sa zvyšuje čas, ktorý je potrebný na dokončenie. Čas výskumu pri jednotlivých úrovniach ako aj denné náklady si viete pozrieť v menu Mužstvo - Štadión po kliknutí na .

Po zvolení možnosti "Postav" sa zobrazí okno s cenou zvoleného zlepšenia.

Voľba "Zbúraj" pri kapacite štadióna umožňuje stornovať požadovanú časť hľadiska a určitá časť finančných prostriedkov sa vráti do pokladnice mužstva. Táto návratka tvorí asi 50% pôvodných nákladov.


V prípade akútneho nedostatku financií alebo príliš vysokých nákladov je možné hodnoty zázemia znížiť až na 0 pomocou voľby . Zmena na nižšiu úroveň bude trvať niekoľko dní, vrátenie zmeny na vyššiu úroveň bude trvať jeden deň.