Voľní chránení hráči

Sú hráči bez zmluvy a ostávajú v hre 5 dní, keď ich nikto nezamestná, tak sa vymazávajú z databázy. Týmto hráčom ponúkajú mužstvá podpisový bonus (ktorý dostane hráč pri podpise zmluvy) a hráča získa mužstvo, ktoré ponúkne najvyššiu sumu. Podpisujú zmluvu na 1 sezónu (70 dní). Chránení hráči sú všetci hráči mladší ako 27 rokov.

Automatická ponuka :
Manažéri so Sponzorským balíkom majú možnosť upravovať čas uzávierky svojich predávaných hráčov. Okrem toho majú možnosť v prípade záujmu o kúpu hráča, ktorého uzávierka sa bude končiť v čase, keď manažér nebude prítomný v hre, môže pri odosielaní ponuky zapnúť možnosť 'Automatická ponuka' - táto funkcia bude automaticky posielať ponuky na hráča až do výšky zvolenej maximálnej sumy. Automatickú ponuku je možné kedykoľvek vymazať.
V menu Hráči - Trh sa zobrazuje zoznam automatických ponúk. Šedou farbou sa zobrazujú tie, ktoré sú už neaktívne, spolu s linkom na dôvod, prečo boli deaktivované. Dnes bola opravená aj snáď posledná chyba, pri ktorej sa neaktivovala automatická ponuka na hráča, na ktorého zatiaľ nebola žiadna aktuálna ponuka a jeho vyvolávacia cena bola vyššia ako základ 10 000.

POZOR !!!
  • Automatická ponuka sa neaktivuje, ak je v mužstve maximálny počet hráčov (64) vrátane aktuálnych ponúk na nechránenom trhu alebo klesla hotovosť mužstva pod -15 M.
  • Manažér môže mať v jednom momente zadaných max 10 automatických ponúk !!!
  • Nieje možné poslať ponuku na hráča, ktorý odišiel z mužstva skôr ako pred 3 mesiacmi (90 dní) !!!